Mapa stránek                        

 

Lankový systém a repelentní gel

 

Lankový systém je vhodný pro ochranu středně a málo exponovaných ploch, jako jsou okraje atik, střech, parapetů, rovněž je velmi vhodný pro ošetření kovových nebo skleněných zábradlí teras, kde nepůsobí rušivě a nemůže zde dojít k poranění osob. Rovněž jej lze aplikovat při ošetření vodorovně vedených drátů hromosvodů.

Lankový systém pracuje jako mechanická zábrana proti dosednutí tím, tak že 110 mm nad chráněnou plochou je napnuté lanko.

Systém je velmi diskrétní a již z několika málo metrů běžným pohledem nepostřehnutelný. Jedno lanko má velmi malou účinnou šíři cca 5 cm a po ošetření širších ploch je třeba instalovat několik řad lanek. Instalace je pracná a vyžaduje speciální pracovní postup a v některých případech i speciální kotvící prvky vyrobené na zakázku.

Lankový systém se instaluje pomocí natloukacích hmoždinek a nerezových tyček přímo do podkladu, nebo přinýtováním (přilepením) nosného prvku, který se skládá ze speciální patky, která se přinýtuje (přilepí) k podkladu a do této patky se upne tyčka. Maximální doporučená vzdálenost mezi tyčkami je cca 2 m. U více řad je možné do jedné tyčky s více otvory upnout i více řad lanek. Tyčka se v tomto případě instaluje do vodorovné stěny kolmé k chráněné ploše.

Lankový systém je díky své konstrukci velmi diskrétní, avšak díky napínacím pružinkám má vnitřní nestabilitu, která se často projevuje prasknutím (utržením) lanka a pak dojde k nefunkčnosti v délce celého modulu, tj. 2 m. Životnost lankového systému se pohybuje v časovém horizontu 8 let. V některých případech je nutný pravidelný servis.

 

http://www.kraupner.cz/image/foto/Lzab_01.jpg
 

http://www.kraupner.cz/image/foto/Lzab_02.jpg

 

 

Repelentní gel pracuje tak, že vytváří měkký nestabilní podklad, na který už ptáci neusedají. Systém je diskrétní a už z několika málo metrů na běžný pohled téměř neviditelný.